במהלך חודש נובמבר 2004, עם ציון שבעים ושבע שנים להנפקתם של השטרות הראשונים בארץ ישראל, ראה אור הספר

"שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י)".

הספר במהדורה העברית הודפס ב- 300 עותקים בלבד, מתוכם 250 עותקים ממוספרים המיועדים למכירה.

הספר, פרי מחקר של ארבע שנים, ראשון מסוגו, נפרש על יותר מ-370 עמודים הכוללים מעל 200 תמונות צבע של שטרות, חלקם מוצגים בפעם הראשונה.

מסת"ב 965-90650-0-0 ISBN

אתר זה מציג קצה קצהו של החומר המובא בספר והוא כולל את הקדמות הפרקים בלבד ודוגמאות מעטות ביותר מכל אחד מהפרקים.

בניית אתרים | מסחר אלקטרוני - ATPLOGIC  ATPLOGIC