פרק 6

זיפוי שטרות
מועצת המטבע של
פלשתינה (א''י)

          נגע הזיופים לא פסח על שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י), וכבר בסוף נובמבר 1927, כשלושה שבועות בלבד לאחר הנפקתם הראשונה למחזור הכספים, נודע על זיופם.

שתי סוגיות מעניינות נוספות בנושא זה הן זיופי השטרות המיוחסים לאנשי המחתרות בשנים 1946- 1947, והסברה באשר לזיופים, כביכול על ידי גורמי מודיעין גרמניים במהלך מלחמת העולם השנייה.

שטר מזויף
בערך £P5
מהנפקת 1939.
המספר הסידורי אינו
כולל פרפיקס.
 

שטר מזויף
בערך £P5
מהנפקת 1939.
המספר הסידורי
כולל פרפיקס.
 

חזרה לראש העמוד

 
בניית אתרים | מסחר אלקטרוני - ATPLOGIC  ATPLOGIC