פרק 3

לקראת הצגתו של
המטבע החדש

          ההכנות לקראת הצגתו של המטבע החדש החלו בשנת 1926, ונערכו בשני שלבים:

  • הקמת מועצת המטבע של פלשתינה (א"י), קרי מינוי חבריה על ידי שר המושבות, כינון צווים שיעגנו מסגרת עבודה פורמלית, הגדרת תחומי אחריות, יעדים ומטרות.
     
  • הערכות המועצה להנפקת המטבע החדש הלכה למעשה, ובהתאם לכך היערכותם של המערכת הבנקאית והציבור בארץ. כמו כן עוגן השימוש במטבע החדש בעבר הירדן.

סמלה הרשמי של מועצת המטבע של פלשתינה (א"י) היה למעשה הסמל המלכותי ומעליו כתובת שמה של המועצה.

השימוש בסמל המלכותי היה מותר למשרדי הממשלה השונים, כך שכתובת שמו של המשרד הופיעה מעל הסמל.

לאור זאת היה השימוש בסמל המלכותי שכיח בקרב גופים שמהותם כשל המועצה – גוף בריטי שפועל מחוץ לבריטניה וכך ניתן למוצאו גם במועצות מטבע אחרות.

סמל זה שימש למסמכים רשמיים של המועצה (מכתבים, נייר מזכרים וכדומה).

ב-15-13 באוקטובר פורסמו מטעם הממשלה ברחבי בתי הדואר מודעות, ובהן הסברים על הערכים והמידות של השטרות. (גודלה 549X498 מ"מ)


חזרה לראש העמוד

 
בניית אתרים | מסחר אלקטרוני - ATPLOGIC  ATPLOGIC