פרק 2

הצעות למטבע
ולידתו של המטבע
הארצישראלי

          הרעיון של הנפקת מטבע ייחודי לארץ ישראל, ובמיוחד של הנפקת שטרות, הועלה כבר ב-1917 על ידי חברת אנגלו פלשתינה (להלן אפ''ק), ועד ל-1923 נדון הנושא לא פחות מחמש פעמים. רובן של ההצעות דנו בהנפקת שטרות, כשזו ייצגה את בעיית המטבע בכללותה:

  • הצעת אפ''ק להנפקת שטרות (1918-1917).
  • הוועדה הפיננסית המייצת (1919).
  • הצעת סיר הרברט סמואל לשאלת המטבע (Currency) בארץ ישראל
    (1920).
  • הוועדה הפוליטית לעניין המטבעות (Coins) של ארץ ישראל.
  • גיבוש תוכנית למטבע בארץ ישראל על ידי אפ''ק (1923-1921)

ההצעה הראשונה עלתה בשלהי מלחמת העולם הראשונה, ואילו האחרות עלו לדיון כמתחייב מן המצב שנוצר אחריה.

ההצעות השנייה עד הרביעית היו של גורמי האדמיניסטרציה הבריטית, וההצעה החמישית כאמור, ביוזמת חברת אנגלו פלשתינה.

בשנים 1924 – 1925 כונסו ועדות המטבע שעל בסיס עבודתן הוקמה מועצת המטבע של פלשתינה (א"י) והונפקו שטרותיה.

חזרה לראש העמוד

 
בניית אתרים | מסחר אלקטרוני - ATPLOGIC  ATPLOGIC