פרק 1

רקע מוניטרי

          ראשיתה של ההיסטוריה הנומיסמטית של ארץ ישראל במאה הרביעית לפני הספירה עם הטבעתם של המטבעות הראשונות של הארץ, מטבעות פחות יהד הפרסית, היא יהודה תחת השלטון הפרסי.

פרק שטרות הכסף בארץ ישראל החל כאלפיים ושלוש מאות שנים לאחר הטבעת מטבעותיה הראשונה. היה זה בעטיה של מלחמת העולם הראשונה, בהנפקה מקומית ולא רשמית של אסימוני נייר והמחאות, ועל אף שאין מדובר בשטרות ממש, הרי שהם אבן פינה בהיסטוריה הנומיסמטית של שטרות בארץ.

המחאות לתשלום
בערכים קבועים של
אפ''ק. ההמחאות בערך
20 פרנק והן מהסידרה
הראשונה והשנייה, וזו
שככל הנראה הונפקה
ע''י סניף הבנק בצפת.
 

אסימוני נייר שהונפקו
ע''י ועד תל-אביב
 

חזרה לראש העמוד

 
בניית אתרים | מסחר אלקטרוני - ATPLOGIC  ATPLOGIC