על הספר

שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י)

רפאל דבח

ספר זה הינו המחקר הנומיסמטי הראשון שנכתב אי פעם בעיניינם של שטרות מועצת המטבע של פלשתינה (א"י), דן בם באופן מעמיק ומהווה מפעל של ממש בשני מישורים:

 • ריכוז מידע מירבי תחת קורת גג אחת –
  המידע בספר מתבסס על מקורות ארכיוניים בלבד. התרומה הגדולה היא בשילובם של מספר מקורות ארכיונים שיצרו תצריף אחד, ובכך לראשונה ניתן להציג תמונה ברורה על אודות השטרות, לרבות שימת דגש ושפיכת נקודות אור מזוויות שונות על נושאים שלא היו ידועים עד כה. הספר מציג באופן שיטתי את כל המקורות הארכיונים הנוגעים לשטרות והמידע שניתן להפיק מהם.
   
 • הצגת תמונות כל השטרות הידועים כיום –
  בפעם הראשונה מובאים כל השטרות על כל תאריכיהם, פרפיקסים וחתימות, כולל דוגמאות סקיצות וכו', חלקם מאוספים פרטיים הנחשפים לראשונה בספר זה.

עד עצם כתיבת הספר הנדון, שטרות מועצת המטבע זכו למאמרים בודדים בעיתונים נומיסמטים שונים או חסו תחת אחד הפרקים מתוך שורה של פרקים הדנים בשטרות ומטבעות ישראל בכלל. המידע שהוצג היה לא אחיד וחסר, ובדרך כלל מנקודת מבט "אספנית" – מחירי שוק, מי רכש מה, מכירות פומביות, נדירות וכו', ולא מנקודת מבט נומיסמטית.

בשנת 2000 פורסם ספרו של הווארד ברלין (באנגלית בלבד) "השטרות והמטבעות של פלשתינה תחת המנדט הבריטי 1927-1948". היה זה הפרסום הראשון המתייחס לנושא כנושא עצמאי, אולם כפי שכותב מר ברלין, רובו של הספר הוא אסופת מאמרים שונים שנכתבו החל משנות ה-60' ומידע אספני, וכי אין מדובר במחקר.

דוגמאות לתרומתו של הספר בתחום:

 1. תהליכי העבודה באשר למטבע יחודי לארץ ישראל:
  לראשונה מוצגות כל הוועדות וההצעות באשר למטבע לארץ ישראל, החלטות ותהליכי עבודה, החל משלהי מלחמת העולם הראשונה ועד לקבלת ההחלטות הסופיות בנושא. כל סקירה טומנת אף היא מידע יחודי כדוגמת הצעת אפ"ק להנפיק שטרות כבר ב-1917 – הצעה שעניינה לא היה ידוע לפני כן ונעדר מכל פירסומי הבנק, לרבות אלבומי יובל למיניהם.
   
 2. השטרות מן המניין:
  ניתוח מעמיק בעניינם ובמיוחד במישורים
  • מועדי ההנפקה של השטרות. ההתייחסות לשטרות הייתה על פי ערכים כשהתאריכים על גביהם משמשים כתת נושא, במיוחד כעניין אספני. הספר מציג לראשונה סידור שטרות על פי סדרות, קרי על פי מועד ההנפקה ועומד על חשיבות תאריכים אלה, תוך ניתוח הסיבות להנפקה במועדים אלה ולא באחרים.
  • הצגת דוגמאות החתימה של חברי מועצת המטבע, ביוגרפיה, תארכי כהונה וכו'.
  • מידע לגבי כמויות במחזור וניתוחו.
  • פרפיקסים שלא היו ידועים עד כה וגיבוי הגילוי בתמונת השטרות עצמם.
  • הרחבה לעניין זיופם של השטרות מן המניין והעומדים מאחורי מעשים אלה.
   
 3. שטרות דוגמה:
  מידע לגבי מהם אותם שטרות שהיו ידועים באופן כללי וחלוקתם לקטגוריות שלא היו מוכרות עד כה (דוגמאות בנק, דוגמאות מדפיס וכו').
   
 4. שטרות תשורה:
  במשך שנים רבות ההנחה לגבי השטרות מסוג זה הייתה כי מדובר בשטרות ניסיון צבע טרום הנפקה – קרי דוגמאות שהוכנו טרום הנפקה ע"מ להחליט כיצד יראו השטרות שיונפקו למחזור. המחקר מוכיח באופן חד משמעי כי שטרות אלה אינם ניסיון צבע טרום הנפקה, אם כי שטרות תשורה שהוכנו כפי שמעיד שמם למטרות תשורה וקידום מכירות. סיווגם של שטרות אלה בקטגוריה זו ראשונה מסוגה וייחודית.
   
 5. שטרות בעיצוב חדש:
  בשנת 2000 נמכרו בבית המכירות ספינק, לונדון דוגמאות של שטרות בעיצוב חדש, אולם פרט לתמונות ופרטי המכירה, לא היה ידוע דבר אודותם. הספר בא וחושף את הנושא לעומקו לרבות הצגתו של תיק הממשלה בנושא, ומשמש כמקור הספרותי הראשון שדן בנושא זה. בפרק נעשה סידדר ומיון של כל אותן דוגמאות, לרבות השלמת מידע על אודות הדוגמאות שלא ידועות אולם מתועדות במסמכים המקוריים. כמו כן ישנם צילומים של דוגמאות שעד כה נשמרו באוספים פרטיים ונחשפות לראשונה.
   
 6. שטרות החירום:
  • הרחבה בעניינם של שטרות אמיל פיקובסקי כולל השלמת הנושא על פי המסמכים הבריטים בעניין.
  • הצגתם של שטרות החירום של המדפיס בבריטניה – תומס דה לה רו – עניין שלא היה ידוע עד כה, לרבות פירוט הדיונים וההחלטות בנושא.

לסיכום, כיום זהו המקור היחידי שיש בו להבהיר וללמוד באופן מעמיק ומפורט על אודות כל השטרות שהונפקו, העיצובים, הצעות לעיצובים חדשים וכו'.

אמינותו ראשונה במעלה בהיותו מבובסס על הארכיונים עצמם, ובכך רצינותו המחקרית ותרומתו הנומיסמטית.


הנושאים המובאים בכל אחד מפרקי הספר:

1
18    התקופה שקדמה למלחמת העולם הראשונה ועד להכרזה עליה
22    המצב המוניטרי במהלך מלחמת העולם הראשונה, 1914-1918
34    הלירה המצרית כהילך חוקי בארץ ישראל

2
46    הצעת חברת אנגלו-פלשתינה להנפקת שטרות, 1917 - 1918
50    הצעות האדמיניסטרציה הבריטית, 1919 - 1920
52    ועדות המטבע, 1924-1925

3
64    הקמת מועצת המטבע של ארץ ישראל-פלשתינה (PCB) והערכותה
78    הכנה לקראת הנפקה

4
88      הדיונים על עיצובם של השטרות
90      אישור עיצובם הסופי של השטרות
101    גריעת שטרות פגומים מהמחזור
101    קביעת מועד ההנפקה למחזור הכספים
102    האתרים המופיעים על גבי השטרות
106    I הנפקת 1927
120    II הנפקת 1929
132    III הנפקת 1939
152    IV הנפקת 1942
156    V הנפקת 1944
166    VI הנפקת 1945
171    סיכום נתונים

5
184    שטרות דוגמה
196    שטרות תשורה

6
212    כללי
216    זיופי המחתרות
218    סוגיית זיוף השטרות, כביכול על ידי גורמי מודיעין גרמניים במהלך מלחמת העולם השנייה

7
228    שטרות בעיצובם חדש
242    I סדרת 1933
246    II סדרת 1934
252    III סדרת 1935
254    IV סדרת A1936
260    V סדרת B1936
264    VI סדרת 1937
270    VII סדרת 1938
280    VIII הגהות תבנית 1940 (Die Proofs)
288    הצעות צבע חלופיות לשטרות שבמחזור הכספים
294    שטר £P5 בעיצוב וצבע חדשים, 1947

8
300    שטרות החירום בעיצוב צינקוגרפיה אמיל פיקובסקי, ירושלים
324    שטרות החירום בעיצוב דה לה רו

9
342    מה לוועד הלשון העברית והמטבע החדש
344    ראשוני הראשונים
348    טעויות ומה שביניהן
350    מאחורי דלתות נעולות

10
356    לקראת הסוף
356    סגירת מרכזי המטבע
357    משלוח השטרות האחרון לארץ ישראל
358    דיווח אחרון על עתודת השטרות בבריטניה
359    מציאות מוניטרית חדשה
359    ארץ ישראל
                    הנהגת הלירה הארצישראלית
                    חיתוך השטרות לשניים ושליחתם לבריטניה
362    עבר הירדן
                    הנהגת הדינר הירדני
359    רצועת עזה
364    פיזורה של מועצת המטבע של פלשתינה (א"י)


חזרה לראש העמוד

 
בניית אתרים | מסחר אלקטרוני - ATPLOGIC  ATPLOGIC